DeFi od A do Ž: Sveobuhvatni rečnik DeFi pojmova

DeFi od A do Ž: Sveobuhvatni rečnik DeFi pojmova

Između blokčejna i običnih ljudi ne stoji samo tehnološki ambis koji treba prevazići već i jezički. DeFi kao tek jedna od najzanimljivihih blokčejn niša nije izuzetak. Jezik koji prokrvljava ekosistem je oštar i inženjerski precizan, često duhovit, ali i vrlo zatvoren. Logično, namena mu je lakša komunikacija sa istomišljenicima.

Ipak, preduslov da tehnologija dopre do šireg kruga ljudi je da do njih dopre i jezik koji je opisuje.

Veliki filozof Vitgenštajn je kazao: “Granice mog jezika su granice mog sveta.” Tehnologija se lakše upija kada znamo o čemu pričamo. Zbog toga smo odlučili da izdvojimo i definišemo sve one pojmove na koje može da naiđe novi korisnik koji ulazi u DeFI prostor.

Aave

Jedan od napopularnijih DeFi lending protokola na Ethereumu koji nudi brojne finansijske mogućnosti (pozajmljivanje, uzajmljivanje, stejkovanje…) i funkcioniše bez posrednika. Inicijalno lansiran 2020. godine, trenutno u trećoj iteraciji (v3).

Agregator

Specijalizovana DeFi platforma koja prikuplja informacije sa drugih protokola i objedinjuje ih u pojedinačni interfejs omogućavajući jednostavnije i racionalnije odluke korisnicima. Trenutno najpopularniji agregatori decentralizovanih menjačnica su 1inch, kyberswap i paraswap, dok je jedan od najprominentnijih agregatora lending protokola DeFi Saver.

AMM (Automated Market Maker/Automatski market mejker)

Pametni ugovori koji su osnova funkcionisanja decentralizovanih menjačnica. AMM-ovi predstavljaju pool-ove sa valutama i algoritamski povezuju zahteve prodavaca i kupaca, određuje cene i omogućavaju korisnicima da obavljaju razmenu bez posrednika.

APY (Annual percentage yield — godišnji procentni prinos)

Godišnja kamata koju korisnici dobijaju (ili plaćaju) na depozitovane (ili pozajmljene) asete.

Arbitraža

Kupovina tokena/novčića po niskoj ceni na jednoj decentralizovanoj menjačnici i brza prodaja istog tokena/novčića na nekoj drugoj decentralizovanoj menjačnici po većoj ceni.

Arbitrum

Jedna od trenutno najpopularnijih L2 (Layer 2) mreža na Ethereumu, inicijalno lansirana avgusta 2021.

Auditing

“Seciranje” pametnih ugovora. Metodična potraga za bagovima i propustima u kodu koji mogu dovesti do exploita i gubitka novca. Često ih sprovode eksterni, nezavisni, specijalizovani timovi.

Balancer

Jedan od AMM-ova na Ethereumu koji omogućava korisnicima razmenu tokena i učestvovanje u liquidity pool-ovima.

Borrowing rate (Kamata na pozajmicu)

Procentualna naknada koju plaća borrower za izvršenu uslugu pozajmice. Izražava se u procentima.

CeFi (Centralized finance)

Skraćenica koja označava ekosistem centralizovanih aplikacija. CeFi koristi blokčejn tehnologiju samo periferno, u smislu da se bavi kriptovalutama, ali se sve operacije obično obavljaju u okviru centralizovanih baza podataka i ostalih sistema.

CEX (Centralized Exchange)

Skraćenica koja označava centralizovane menjačnice. Poznati predstavnici: Coinbase, Kraken i Binance. ECD na lokalnim prostorima.

Compound interest (Kamata na kamatu)

Reinvestiranje dobijene kamate na ulog (staking) u određeni protokol čime se povećava osnovni ulog i samim tim prinos.

Compound Finance

Jedan od vodećih DeFi lending protokola, i pioniri money market pristupa kod lending protokola. Compound v1 je lansiran 2018.

Curve Finance

Jedna od vodećih decentralizovanih menjačnica za stejblkoine i asete koji imaju iste ili slične cene (koji cenovno koreliraju).

DAO (Decentralized Autonomous Organization)

Skraćenica za decentralizovanu autonomnu organizaciju. DAO predstavlja grupu ljudi sa zajedničkom misijom koji se udružuju, sarađuju i donose odluke koristeći prirodna svojstva blokčejn tehnologije i funkcionalnosti pametnih ugovora. DAO-i su čest oblik upravljanja u decentralizovanim protokolima i menjačnicama.

dApp

Uobičajena skraćenica za decentralizovanu aplikaciju koja se nalazi na blokčejnu i kojom ne upravlja centralni autoritet. Ranije se koristila i verzija sa slovom Đ — Đapp, međutim, to danas više nije praksa.

Decentralizovani orakl

Decentralizovani sistem za donošenje određenih informacija na blokčejn, gde smo do sada najviše imali primera različitih cenovnih orakla kroz protokole kao što su Chainlink, Tellor i RedStone. Kako bi sačuvali princip decentralizacije, podaci se šalju od strane više različitih entiteta i sa više različitih izvora.

DeFi (Decentralized finance/Decentralizovane finansije)

Skraćenica koja označava ekosistem decentralizovanih finansija koji se razvija na različitim blokčejnovima. DeFi koristi blokčejn tehnologiju kako bi omogućio transparentan finansijski sistem kao i besposredničke i interakcije (servise i usluge) između krajnjih korisnika i različitih protokola.

DeFi Llama

Platforma za praćenje trendova i analiziranje aktivnosti u DeFi ekosistemu i različitim protokolima.

DeFi lego kockice

Često pominjano i kao money legos, slikovita fraza koja se koristi za objašnjavanje kompozabilnosti DeFi protokola. Ona omogućava developerima da razvijaju rešenja koja koriste više protokola na različite načine. Zanimljivo je da takve interakcije različitih protokola mogu da se prave bez potrebe za bilo kakvim posebnim dozvolama, tj. permissionless.

DeFi Pulse

Nekadašnja go-to platforma za analizu DeFi ekosistema, danas u drugom planu usled popularnosti DeFi Llama platforme. Sajt koji se bavi analizom i rangiranjem protokola u DeFi ekosistemu

Derivati

Finansijski instrumenti (hartije od vrednosti) čija vrednost potiče iz osnovnih proizvoda (underlying assets) za koje su vezani. Kretanje cena osnovnih proizvoda direktno utiče na cenu derivata. Najznačajnije vrste derivata su fjučersi, trajni fjučersi, opcije, itd.

DEX

Skraćenica za decentralizovane menjačnice, vrste decentralizovanih protokola na kojima korisnici mogu razmenjivati valute i kojima ne upravlja centralni entitet.

dYdX

DeFi lending protokol specijalizovan za trgovanje trajnim fjučersima. Među prvima svoje vrste, v1 je lansirana 2018.

ERC-20

Tehnički standard za zamenljive (fungible) tokene koji se koriste na Ethereum lancu. ERC-20 tokeni su interoperabilni, tj. mogu se razmenjivati jedan za drugi.

ERC-721

Tehnički standard za nezamenljive (non-fungible) tokene. U svakodnevnoj komunikaciji se često izjednačava sa pojmom NFT-ova budući da je najpopularniji standard.

ETH

Ether, skraćeno ETH predstavlja matičnu kriptovalutu Ethereumovog lanca.

Ethereum

Dom za najveći broj decentralizovanih aplikacija, najpopularniji i najsveobuhvatniji javni blokčejn za DeFi ekosistem.

Fiat novac

Bilo koja valuta izdata od strane centralnog autoriteta, a.k.a. države. Dolari, marke lire… 🎶

Finansijski primitivi/DeFi primitivi

Osnovni elementi DeFi-ja koji služe da izvrše određenu pojedinačnu funkciju. Kombinuju se kako bi se izgradile funkcionalnosti višeg reda. Primitivi mogu biti orakli, AMM-ovi, bonding krive, stejblkoini, derivati…

Fleš pozajmica

Flash pozajmica je nekolateralizovana pozajmica (bez potrebe za prethodnim depozitom od strane korisnika), karakteristična po tome što je neophodno da se vrati u okviru iste transakcije. Često se koriste za arbitražu ili omogućavanje različitih naprednih funkcija nad aktivnim pozicijama u lending protokolima.

Gas

Jedinica komputacionog vremena, tj izvršavanja operacija na Ethereum mreži.

GMX

DeFi menjačnica specijalizovana za trgovinu trajnim fjučersima.

GWEI

Milijarditi deo Ethera. Najčešće se koristi kao jedinica za označavanje trenutne cene gasa na Ethereum mreži.

HD novčanik

Hijerarhijsko-deterministički self-custody novčanik koji omogućava vlasnicima da generišu više adresa iz jedne seed fraze.

ICO (Initial coin offering)

U kripto svetu jedan od načina za pribavljanje novca za pokretanje kompanija, protokola ili nove valute.

Impermanent loss (Trenutni gubitak)

Finansijski rizik nad deponovanim sredstvima u liquidity pool-u usled pada vrednosti tokena. Gubitak se ne smatra trajnim sve dok se tokeni drže deponovani u pool-u.

Impermanent loss protection (Osiguranje od trenutnih gubitaka)

Usluga hedžinga (zaštite od rizika) namenjena liquidity provajderima.

Keepers

EOA (Externally Owned Accounts), tj. botovi koji pomažu da protokol funkcioniše ispravno. Funkcija im je da automatski izvršavaju određene akcije. Primera radi, ako pozajmica postane potkolateralizovana, keeper će automatski likvidirati pozajmicu.

Kolateral

Zalog koji korisnik depozituje radi uzimanja pozajmice. Služi kao obezbeđenje u slučaju bankrota tog korisnika. U praksi, kolateral je veći od pozajmice.

Kolateral količnik

Trenutni odnos vrednosti duga i kolaterala u bilo kojoj dužničkoj poziciji.

Kolateral količnik (minimalni)

Razmera koja pokazuje koliko puta mora biti veća suma kolaterala u odnosu na veličinu pozajmice. Iskazuje se u procentima i vrednost je uobičajeno veća od 100%. Primera radi ukoliko je korisnik dao kolateral od 10 ETH-a i podigao pozajmicu u protivvrednosti od 7,5 ETH-a, kolateral količnik iznosi 10/7,5 = 133,3%.

Kompozabilnost

Osobina blokčejna, platformi i protokola da se jednostavno intergrišu sa drugim lancima i protokolima. Kompozabilnost se smatra za izuzetan kvalitet u DeFi ekosistemu, budući da povećava efikasnost i daje korisnicima širi dijapazon opcija.

Kripto novčanik

Osnovni alat za sve operacije sa kriptovalutama. U kripto novčanicima se čuvaju najdragocenije informacije (privatni i javni ključevi) i sredstva (novčići, tokeni) kojima se može upravljati, trgovati i plaćati. Postoji više vrsta kripto novčanika, a jedna od najčešćih podela su na “vruće” i hladne”, kao i custodial i self-custody novčanike.

Kripto novčanik (custodial)

Vrsta kripto novčanika koji je prisutan u CeFi ekosistemu. Kod njega vlasništvo nad privatnim ključem pripada nadređenom centralizovanom entitetu.

Kripto novčanik (self-custody)

Vrsta kripto novčanika kod kog je korisnik u potpunosti u vlasništvu svog privatnog ključa kojim kontroliše imovinu. Ova vrsta novčanika se koristi u DeFi ekositemu.

Kripto novčanik (hladan)

Vrsta self-custody novčanika koji čuva privatne ključeve na nekom fizičkom medijumu. Ovi novčanici nisu direktno povezani sa internetom te se smatraju bezbednijim i uglavnom se koriste za dugoročno čuvanje aseta. Postoji više podtipova self-custody novčanika od kojih su najčešći papirni i hardver novčanici.

Kripto novčanik (vruć)

Tip kripto novčanika koji je uvek povezan na internet. Smatra se manje bezbednim od hladnog novčanika, ali fleksibilnijim i jednostavnijim za svakodnevno korišćenje. Očigledan primer: MetaMask.

Layer 2

Mreže koje se grade povrh Layer 1 blokčejna i imaju funkciju da nadomešćuju njihove nedostatke, najčešće skalabilnost.

Lending agregatori

Decentralizovani protokoli koji objedinjuju ponude drugih protokola u zajednički interfejs dajući korisnicima priliku da lakše izvršavaju operacije i maksimizuju dobit.

Lending protokoli

Decentralizovane platforme koje omogućavaju korisnicima da vrše finansijske operacije kao što su pozajmljivanje, uzajmljivanje, zalaganje kripta, itd.

Lending rate (Kamata na iznajmljivanje)

Procentualni prinos koji dobija zajmodavac na imovinu koju je ustupio nekom drugom korisniku.

Leverage

Finansijski mehanizam koji korisniku omogućava da otvori znatno veću poziciju od uloženog kapitala (uobičajeno 5x - 20x veću u odnosu na uloženi kapital) i time dođe u priliku da spekulišući zaradi znatno više. Recimo ako je leverage x10, na uložen 1ETH korisnik otvara poziciju vrednu 10ETH.

Lido

Popularan DeFi protokol specijalizovan za staking koji nudi brojne povoljne opcije svojim korisnicima.

Likvidacija

Prisilno zatvaranje otvorene pozicije. Odnosi se na korisnika koji je pozajmio određene kripto asete i dešava se kada nije u mogućnosti da održi predefinisane parametre pozicije. Primer: nije u mogućnosti da održi minimalni količnik kolaterala.

Likvidnost

U DeFi-ju likvidnost označava mogućnost kupovine/prodaje digitalne imovine bez neželjenih efekata koji utiču na cenu.

Liquidity mining

Pozajmljivanje kripto sredstava DeFi protokolima zarad dobijanja naknada.

Liquidity Pool (bazen likvidnosti)

Pametni ugovor koji ima likvidnost (određene tokene) koji se mogu razmenjivati i pozajmljivati.

Liquidity provider (Provajder likvidnosti)

Svaki korisnik platforme koji založi imovinu u bazen likvidnosti.

LP token

Tokeni koje dobijaju provajderi likvidnosti protokola kao dokaz zaloga. Mogu se koristiti za kolateralizaciju na drugim protokolima ili kao mehanizmi za dobijanje dodatnih prinosa (yield farming).

Maker DAO

DeFi lending protokol gde korisnici dobijaju stejblkoin DAI (vezan za američki dolar) za uloženi kolateral.

Market Cap (Tržišna kapitalizacija)

Celokupna vrednost neke mreže ili protokola. Trenutna tržišna kapitalizacija Ethereuma je ~$210 milijardi. Bitkoina ~$550 milijardi.

Metamask

Jedan od najpoznatijih self-custody kripto novčanika koji se bazira na ERC-20 standardu.

Mining pool (Rudarski bazen)

U proof-of-work modelu ovaj pojam predstavlja grupu validatora koji udružuju heš snagu kako bi imali veće šanse da validiraju naredni transakcioni blok i dobiju nagradu za obavljenu radnju.

Multisig novčanik

Skraćenica od multi signature. Ovaj tip novčanika važi za bezbedniji jer je za izvršavanje svake transakcije potrebno skupiti određen broj potpisa. Može biti 2 od 3 ili može biti 5 od 10, otvoreno je proizvoljnom podešavanju.

NFT

Skraćenica za nezamenljivi, jedinstveni token (non-fungible token). Vid je lične, autentične digitalne imovine na blokčejnu koji može reprezentovati zvučni, slikovni ili video zapis.

Off-chain

Svaka akcija koja se obavi izvan mreže.

On-chain

Svaka transakcija ili radnja koja se obavi na samoj mreži. On-chain transakcije zahtevaju plaćanja gasa kao naknade za korišćenje mreže.

Opcije

Derivati koji kupcu daju pravo da kupi ili proda imovinu koja je predmet ugovora po unapred određenoj ceni (strike price) do određenog roka (expiration date).

Optimistični rollup

Jedna od dve vrste rollup-a kojim se povećava prohodnost mreže (skraćuje se vreme transakcija i povećava broj transakcija u jedinici vremena).

Oracle napadi

Zlonamerne hakerske radnje kojim se manipuliše eksternim podacima o cenama (price feed-ovi) koje prikupljaju orakli a koji su neophodni za rad DeFi protokola.

Overkolateralizacija

Pristup u DeFi-ju koji označava da je za dobijanje pozajmice potrebno uložiti imovinu čija je vrednost veća od same pozajmice. Svaki protokol ima zasebna pravila koliko kolateral mora biti veći od pozajmice i ova vrednost se izražava kolateral količnikom.

P2P (peer-to-peer)

Mehanizam u kojem korisnici na decentralizovanim platformama direktno interaguju i vrše finansijske transakcije bez posrednika.

Pancake Swap

Popularna decentralizovana menjačnica na Binance Smart Chain mreži.

Perpetual Futures (Trajni fjučersi)

Tip derivata na osnovu koga korisnik može da spekuliše o ceni određenih valuta a da ih ne poseduje. Za razliku od fjučersa u tradicionalnim finansijama, trajni fjučersi nemaju rok stupanja na snagu.

Private key (Privatni ključ)

Jedinstveni niz karaktera (alfanumerčki kod) kojim vlasnik pristupa svojoj digitalnoj imovini i može da izvršava transakcije. Nešto kao lozinka, ali u ovom slučaju trajna lozinka koja se ne može promeniti.

Protokol

Kao i drugde, protokoli su najniži nivo softvera nad kojima se dalje grade aplikacije za krajnje korisnike. U DeFi-ju, protokoli predstavljaju skup pravila kojima se upravlja decentralizovanim aplikacijama na blokčejnu. Mogu se posmatrati i kao autonomni programi koji definišu način izvršavanja finansijskih operacija na određenoj mreži.

Public key (Javni ključ)

Niz karaktera i deo sistema za enkripciju koji omogućava primanje transakcija na blokčejnu. Vlasnik javnog ključa pristupa sredstvima u paru sa privatnim ključem.

Rebalans

Prilagođavanje otvorene, aktivne dužničke pozicije, kako bi se izbegao rizik od likvidacije.

Rebase

Mehanizam za prilagođavanje količine izdatih tokena na tržištu kako bi se njihova cena održala stabilnom. U nekoliko navrata korišćeno kod algoritamskih stablecoina, ali do sada bez mnogo uspeha.

Rocket Pool

Jedan od najpopularnijih protokola za liquid staking protokola.

Pametni ugovori

Kod smešten na blokčejnu koji se automatski izvršava kad se ispune predviđeni uslovi. Esencija DeFi-ja.

Sidechain

Poseban lanac koji funkcioniše izvan glavnog lanca, ali je povezan sa njim kako bi olakšao i ubrzao neke radnje. Sidechain-ovi se mahom koriste za povećanje skalabilnosti glavnog lanca. Za razliku od L2 mreža, sidechainovi imaju svoj konsenzus mehanizam i ne nasleđuju sigurnost od druge mreže.

Slippage

Razlika između očekivane i kupovne cene. Negativna pojava koja se dešava usled volatilnosti tržišta.

Slippage tolerancija

Opcija da korisnici na određenim protokolima mogu pre slanja transakcije da podese kolika promena cene na lošije bi im bila prihvatljiva tokom izvršenja transakcije.

Spaljivanje tokena

Proces povlačenja iz opticaja određene količine tokena kako bi se povećala njegova oskudnost i time uvećala vrednost.

Spread

Razlika između najniže prodajne cene (bid) i najviše kupovne ponude (ask). Što manja razlika to je bolja likvidnost tržišta.

Staking (Zalaganje)

Iznajmljivanje kripta protokolima zarad njihovog funkcionisanja pri čemu se zauzvrat dobijaju tokeni likvidnosti koji se mogu koristiti za akumuliranje dodatnih prinosa.

Stejblkoini

Tokeni čija je vrednost najčešće vezana za neku fiat valutu. Primera radi USDT ima vrednost 1:1 u odnosu na američki dolar. Primera radi, tokeni poput DAI, USDC i USDT su vezani za vrednost američkog dolara, dok su EURS i EURC vezani za vrednost evra.

SushiSwap

Popularna decentralzovana menjačnica na Ethereumu. Nastala kao fork Uniswapa nad kojim su inicijalno pokušali da urade vampire attack.

Synthetics (Sintetička imovina)

Tokenizovani aseti. Finansijski instrumenti koji predstavljaju neku drugu imovinu, bilo kripto, fiat novac, akcije, zlato, nepokretnu imovinu…

Synthetix

Decentralizovani protokol specijalizovan za mintovanje sintetičkih tokena.

Testnet

Blokčejn mreža koja simulira ponašanje Ethereum mainnet mreže i služi za testiranje protokola ili aplikacija pre puštanja u rad.

Token

U kripto svetu tokeni reprezentuju matične valute mreža ili protokola, ali za razliku od kriptovaluta imaju širu upotrebu. Mogu se koristiti za ubiranje različitih benefita na platformama ili kao upravljački instrumenti (governance tokens).

Tokenomija

Matematički okvir i skup pravila oko izdavanja i upravljanja količinom tokena u opticaju na nekoj mreži ili projektu.

Total value locked (TVL)

TVL reprezentuje ukupnu vrednost kripto sredstava zaključanih na nekom projektu. TVL Ethereuma je trenutno oko $21 milijardu američkih dolara.

TradFi

Skraćenica za tradicionalne finansije. Odnosi se na berzu i finansijske institucije koje kontroliše centralni entitet ili država.

Trading fee (Naknada za trgovinu)

Osim gasa koji predstavlja naknadu za korišćenje mreže, uobičajeno je i da korisnici plaćaju i naknadu za obavljenu transakciju.

Transaction fee/Naknada za transakciju

Naknada koja se plaća za svaku izvršenu transakciju na Ethereumu. Cena gasa zavisi od ponude, potražnje i zauzetosti kapaciteta mreže.

Underlying assets (Osnovna sredstva)

Digitalna imovina koja određuje cenu derivata koji su za tu imovinu vezani. Primer: trajni fjučers ugovor koji spekuliše oko cene bitkoina, te je stoga bitkoin osnovno sredstvo.

Uniswap

Najpoznatija i najkorišćenija decentralizovana kripto menjačnica.  V1 je lansirana 2018. Trenutno je aktualna v3, a za ove godinu je najavljen v4.

Upravljački token

Digitalno sredstvo kojim imalac dobija glasačko pravo i može da utiče na donošenje odluka na nekoj mreži ili protokolu.

Utility token

Token koji korisniku daje mogućnost da izvršava određene akcije ili dobija povlašćene funkcionalnosti na protokolu.

Validator

Učesnik u Proof-of-Stake konsenzus mehanizmu koji je odgovoran za verifikovanje transakcija na blokčejnu. Za svoje učešće dobija naknadu.

Volatilnost

Volatilnost je merilo nepredvidive promene neke promenljive u određenom vremenskom periodu. U kripto svetu se najčešće koristi u kontekstu volatilnosti vrednosti kriptovaluta.

Wrapped token

Posebna varijanta tokena koji se najčešće prave zarad poštovanja nekog standarda, tj. šire primene. Najpopularniji primeri su wrapped Ether (WETH) koji time postaje ERC20, kao i wrapped Bitcoin (WBTC) koji je nastao zarad korišćenja bitkoina u Ethereum ekosistemu. Wrapped tokeni imaju 1:1 odnos vrednosti sa osnovnim sredstvom za koje su vezani.

Yield (Prinos)

Zarada na investiciju (deponovanje ili zalaganje kripta i/ili tokena).

Yield aggregator (Agregator prinosa)

Protokol koji obuhvata druge protokole koji nude opciju umnožavanja prinosa (yield farming) i time omogućava korisnicima maksimiziranje dobiti. Aplikacije ili protokoli koji koriste, tj. agregiraju prinos iz više različitih izvora, obično lending protokola ili liquidity poolova, kako bi korisniku pružili što veći APY za njegove asete.

Yield farming

Depozitovanje kripto sredstava u protokole koji za to daju određenu kamatu, najčešće zbog učešća u pool-u sredstava odakle drugi korisnici pozajmljuju. Nekada protokoli pružaju i dodatne podsticaje u vidu različitih tokena. Popularan način prikupljanja pasivnog prihoda u DeFi-ju.

Zero knowledge rollup-ovi

Vrsta rollup-a (Layer2) koji transakcije izvršava off-chain koristeći zero-knowledge proof tehnologiju. ZK rollup-ovi jedino moraju da pruže dokaze validnosti (validity proofs) kako bi finalizirali transakcije na Ethereumovom lancu, za razliku od optimističnih rollup-ova koji postavljaju sve transakcione podatke onchain.